Cenník

HOTEL   20.12.- 06.-01. školské prázdniny
1 pes 13€ 15€ 15€
2 a viac psov od jedného majiteľa v prípade, že psi môžu byť ubytovaní spolu v jednom koterci 10€ / pes 13€ / pes 13€ / pes

Denná škôlka   20.12.- 06.-01. školské prázdniny
1 pes 10€ 13€ 13€
2 a viac psov od jedného majiteľa v prípade, že psi môžu byť ubytovaní spolu v jednom koterci 8€ / pes 10€ / pes 10€ / pes
Služby  
Strava 1€ / deň
Taxi dog** 0,50€ / km

cena za ubytovanie je rátaná za každý začatý deň.  Nezahŕňa stravu pre psa. 

** cena za každý začatý kilometer

Cenník platný od 1.9.2021